,

فراخوان ۶۶۳ (هزینه غذای مدارس شبانه روزی)

فراخوان ۶۶۳

? این فراخوان را برای دیگران ارسال کنید و رسانه این کار خیر باشید ⬇️

? باخبر شدیم برخی مدارس شبانه روزی مناطق محروم جنوب کرمان به شدت به برنج و نان و و گوشت و نیز صبحانه برای بچه ها نیاز دارند .
امروز تا ساعت ۱۸ هر آنچه میتوانید به این بچه ها اختصاص دهید.

همه باهم میتوانیم

❤️ حمایت مالی از فراخوان :
? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
? ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
?*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok
? BONYADESADR.IR
? https://bonyadesadr.ir/donate
? @BonyadeSadrdonatebot

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #همه_باهم_میتوانیم
❤️ #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

? ۹۶/۱۲/۱۹
❤️ @BonyadeSadr‌‌

حمایت مالی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .