طرح جهاد قرآنی

این طرح برای تربیت حافظان قرآن در مناطق محروم می‌باشد.

آخرین اخبار طرح جهاد قرآنی

 طرح همرهان قرآنی

این طرح برای ارائه‌ی خدمات قرآنی از راه دور به قرآن آموزان مناطق محروم می‌باشد.

آخرین اخبار طرح همرهان قرآنی

طرح تربیت استاد قرآن در مناطق محروم

این طرح برای تربیت استاد قرآن در مناطق محروم می‌باشد.

آخرین اخبار طرح تربیت استاد قرآن در مناطق محروم

 طرح مؤسسه شبانه‌روزی

در این طرح قرآن‌آموزان از دورترین نقاط به صورت یک‌ساله و شبانه‌ روزی حافظ قرآن می‌شوند.

آخرین اخبار طرح مؤسسه شبانه‌روزی قرآنی

طرح نائب الزیاره

در این طرح دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم برای زیارت امام رضا (ع) اعزام می‌شوند.

آخرین اخبار طرح نائب الزیاره

 طرح پیامکی احکام

در این طرح برای مخاطبان در مناطق محروم، احکام به صورت پیامکی ارسال می‌شود.

آخرین اخبار طرح پیامکی احکام

طرح کتاب‌خوانان بی‌کتابخوانه

در این طرح برای مطالعه دانش‌آموزان مناطق محروم درباره دفاع مقدس می‌باشد.

آخرین اخبار طرح نائب الزیاره