طرحهای علمی

دانشجویان نخبه از راه دور به دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت بنیاد مشاوره می‌دهند

طرح همرهان علمی

دانشجویان نخبه از راه دور به دانش‌آموزان مستعد تحت حمایت بنیاد مشاوره می‌دهند.

 طرح کتاب‌های مهربانی 

کتبا‌های کمک درسی برای دانش‌آموزان مستعد طبق نیاز و انتخاب کتب برتر ارسال می‌شود.

طرح  خوابگاه‌های اجاره‌ای

این خوابگاه‌ها برای اسکان دانش‌آموزان مستعد روستایی در شهر‌ها اجاره می‌شود. تا از این طریق فرصت استفاده از امکانات شهری مانند مدرسه‌های نمونه و تیزهوشان برای این دانش‌آموزان فراهم گردد.

آخرین اخبار طرح خوابگاه‌های اجاره‌ای بنیاد

 طرح حامیان 

این طرح دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم با مبلغی ماهیانه بورسیه می‌شوند

آخرین اخبار طرح حامیان

طرح جهادگران علمی

دانشجویان و معلمان برتر برای برگزاری دوره‌های مشاوره و کلاس به مناطق محروم اعزام می‌شوند.

آخرین اخبار طرح جهاد گران علمی

 طرح کتابخانه‌های اجاره‌ای

این کتابخانه‌ها در مناطق محروم اجاره شده و در آن‌ها کتب کمک درسی قرار می‌گیرد.

آخرین اخبار طرح کتابخانه‌های اجاره‌ای

طرح بهشتیان زمینی

عزیزانی که به دلایل معلولیت‌های مختلف جسمانی و ذهنی نیاز به حمایت ویژه دارند در این طرح مورد حمایت بنیاد قرار می‌گیرند.

آخرین اخبار طرح بهشتیان زمینی

طرح یاران بی نشان

 

آخرین اخبار طرح یاران بی‌نشان

طرح بازگشت به بهشت

برای بازگرداندن کودکان محروم به مدرسه می‌باشد. این کودکان به خاطر مشکلات مالی ترک تحصیل کرده‌اند. طرح شامل  حمایت‌های مادی و معنوی را شامل می‌باشد. 

آخرین اخبار طرح بازگشت به بهشت

طرح حمایت از دانش‌جویان

برای حمایت از دانشجویان نخبه‌ی مناطق محروم در دانشگاه‌های برتر می‌باشد.

آخرین اخبار طرح حمایت از دانشجویان

طرح تامین شهریه تحصیلی

برای تامین شهریه مدارس نمونه و تیزهوشان دانش‌آموزان مستعد مناطق محروم می‌باشد.

آخرین اخبار طرح تامین شهریه

طرح استعداد یابی

شناسایی دانش‌آموزان مستعد یکی از مهمترین چالش‌های بنیاد در حمایت هدفمند از آن‌ها می‌باشد.

آخرین اخبار طرح استعداد یابی

طرح  آزمون‌های آزمایشی

شرکت دانش‌آموزان در آزمون‌های آزمایشی معتبر سطح کشور مانند آزمون قلمچی و گاج باعث می‌شود تا دانش‌آموزان هر چه بیشتر با فضای رقابت علمی در ارتباط باشند

آخرین اخبار طرح آزمون‌های آزمایشی

طرح حاشیه کرمان

 

آخرین اخبار طرح حاشیه کرمان