1. 1

طرح حامیان

در مناطق محروم دانش‌آموزان مستعدی وجود دارند که به دلیل مشکلات مادی در روند تحصیلی خود به مشکل می‌خورند و بعضا از تحصیل بازمیمانند. در این طرح شما می‌توانید یک یا چند دانش‌آموز را با واریز ماهیانه حداقل ۳۰ هزار تومان بورسیه نمایید

GIRLS DRESSES

Vivamus sit amet odio sed quam volutpat ullamcorper vitae at mauris. Aenean ullamcorper vestibulum sagittis. Nulla vel ornare mauris, id congue nisi. 

عضویت در طرح حامیان

عضویت در طرح حامیان

  • عددی : شماره فیلد : 1
  • متن تک خطی : شماره فیلد : 2
  • متن تک خطی : شماره فیلد : 3
  • ایمیل : شماره فیلد : 4
  • متن تک خطی : شماره فیلد : 5