اخبار فراخوان ۱۴۴۲

اخبار فراخوان ۱۴۴۲

📆 ۱ مرداد ۱۴۰۱  تسویه بدهی غذای دانش آموزان  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای تسویه

مشاهده فراخوان