اخبار فراخوان ۱۴۴۲

اخبار فراخوان ۱۴۴۲

📆 ۱ مرداد ۱۴۰۱  تسویه بدهی غذای دانش آموزان  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای تسویه

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۲۵

اخبار فراخوان ۱۴۲۵

📆 ۲۷ خرداد ۱۴۰۱  تهیه جهیزیه فاطمه خانم  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای تهیه جهیزیه

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۲۳

اخبار_فراخوان ۱۴۲۳

📆 ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان؛ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای اعزام دانش آموزان نیازمند تأمین شد. ۳۵۵ دانش آموز عزیز

مشاهده فراخوان