اخبار فراخوان ۱۴۲۵

اخبار فراخوان ۱۴۲۵

📆 ۲۷ خرداد ۱۴۰۱  تهیه جهیزیه فاطمه خانم  به لطف خدا و محبت همه همرهان و خیرین عزیز، همه ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان لازم برای تهیه جهیزیه

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۲۳

اخبار_فراخوان ۱۴۲۳

📆 ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان؛ ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای اعزام دانش آموزان نیازمند تأمین شد. ۳۵۵ دانش آموز عزیز

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۰۹

اخبار فراخوان ۱۴۰۹

📆 ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به لطف خدا و محبت همه همرهان، در این مرحله مبلغ ۱۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان برای کمک به آغاز کار آکادمی استعداد یابی

مشاهده فراخوان

اخبار_فراخوان ۱۳۳۹

📆 ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ ✍️ خانه ابوالفضل و مادربزرگ را که یادتان هست، این خانه تکمیل و تحویل شد. دعای این کودک و مادربزرگ همیشه

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۰۵

اخبار فراخوان ۱۴۰۵

📆 ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ به لطف خدا و محبت همه خوبان مبلغ ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان در این مرحله برای کمک به ادامه ساخت مدرسه رودبار تأمین

مشاهده فراخوان
اخبار فراخوان ۱۴۰۴

اخبار فراخوان ۱۴۰۴

📆 ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ با محبت همه، ۶۲٫۳۰۰٫۰۰۰ تومان برای فطریه و کفاره تأمین شد و گزارشات اجرایی این حمایت ها، منتشر خواهد شد. صلوات

مشاهده فراخوان