فراخوان ۷۹۹ و ۸۰۰

🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۷۹۹ و ۸۰۰
📆 ۱۴ آذر ۹۷

✍ سیم های برق خوابگاه دختران دهستان رمشک ، متاسفانه دچار آتش سوزی شد، که الحمدلله بخیر گذشت. برای سیم کشی مجدد اقدام میکنیم .
✨ موردنیاز:۱۳۰ سهم

✍ بنیاد درساخت کتابخانه ای کوچک در یکی از روستاهای ایرانشهر سیستان و بلوچستان و در قالب طرح سرزمینمان ایران مشارکت میکند.
✨ سهم بنیاد: ۱۵۰سهم

پاداشتان دانایی فرزندان سرزمینمان

💟کل: ۲۸۰سهم۱۰٫۰۰۰تومانی

🌾 ان احسنتم احسنتم لانفسکم

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۷۹۹ و ۸۰۰) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ با ارسال این فراخوان، شما هم یاری رسان بچه ها در این فراخوان باشید … #همه_باهم_میتوانیم ⬇️

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها