فراخوان ۸۱۰

🦋 #فراخوان ۸۱۰

🕊 رهای ۹ ساله در آرزوی رهایی مادر

✍ بخاطر دین مالی، ۳سالی است که زندان است و متاسفانه در زندان، دچار ناراحتی روحی شده است و…
این روزها به مرخصی آمده و با کار بخشی از بدهی هایش را تسویه کرده، و بخاطرش دخترش رها و مشکات روحی اش، دیگر تحمل بازگشت به زندان را ندارد.
امشب وفردا هر چه محبت خوبان باشد برای تسویه بدهی ۴۰میلیونی مادر رها خواهد بود.
امشب همه باران بشویم و دیگران را هم برای این گلریزان دعوت کنیم.

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🔴لطفا واریز محبت خود را با شماره فراخوان، به ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک کنید.

📌https://t.me/joinchat/AAAAADv5ND48b20POKA6EQ

📌 instagram.com/bonyadesadr

📌 ble.im/bonyadesadr

اخبار فراخوان ها