فراخوان ۸۱۷ و ۸۱۸

🦋 #فراخوان ۸۱۷ و ۸۱۸

✨چشمها و لبخندها …

✍ سمیرا، کودک محروم افغانستانی، امروز عمل شد وفرداترخیص میشود، خانواده اش با همه مشکلات مالی نگران فرزندشان هستند، پزشک معالج زحمات بسیاری کشیده و از دستمزد خود بخاطر شرایط خانوادگی سمیرا صرف نظر نمودند، برای هزینه های جانبی و بیمارستان میخواهیم حمایتش کنیم.

✍ فردا چشم بی بی نیز عمل میشود، بی بی مهربان سالها پیش یک چشمش را از دست داد، همسرش آلزایمردارد و بی بی از او نگهداری میکند. همسایه های بی بی نیز بخشی از هزینه را کمک میکنند.

💟کل: ۳۶۳ سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی

💧همه باران بشویم و دیگران را هم به این کار خیر دعوت کنیم.

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

🔴لطفا واریز محبت خود را با شماره فراخوان، به ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک کنید.

📌https://t.me/joinchat/AAAAADv5ND48b20POKA6EQ

📌 instagram.com/bonyadesadr

📌 ble.im/bonyadesadr

اخبار فراخوان ها