فراخوان ۸۳۷

🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۸۳۷
📆 ۱۱ بهمن ۹۷

🚑 حمایت از اعزام و درمان بیماران مناطق محروم

💊 خیرات امروز پنج شنبه برای درمان بیماران مناطق محروم اختصاص خواهد یافت.
بیمارانی که گاهی برای کوچکترین هزینه ها هم مشکل دارند.
همه باهم همت کنیم تارنجشان کمتر شود

۵⃣ نفر دیگر را هم به این کار خیر دعوت کنید.

💚 نحوه همراهی شما :

❤️ حمایت مالی از فراخوان :

💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok

❤️ حمایت معنوی از فراخوان: با ارسال این فراخوان به سایر دوستان و آشنایان و نیز سایر گروه ها.

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

🔴 در صورت عبور کمک ها از میزان اعلام شده،محبت شما برای کمک به فراخوان‌ بعدی هزینه میشود.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #رسانه_مهربانی_باشیم ⬇️

اخبار فراخوان ها