فراخوان ۸۹۲


🕋 هوالعزیز 🕋

🦋 #فراخوان ۸۹۲
📆 ۴ تیرماه ۹۸
۵⃣نفر دیگر راهم به این کار خیر دعوت کنید. #همهباهممیتوانیم

❤️ دستی شویم برای شروع یک زندگی ساده

✍ زندگی اش این روزها دارد سر و سامان میگیرد، زندگی دختری که اعتیاد زندگی خانواده اش را سوزانده است، پدر و دو برادر هر دو اعتیاد داشته و در تامین جهیزیه عروسی اش مشکل دارد.
برایش پدری و برادری و مادری کنیم تا زندگی اش سر و سامان بگیرد …
زندگی که میخواهد پیش خانواده شوهرش، ساده ولی آبرومندانه شروع شود.

💟 کل: ۸۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی

❤️ حمایت مالی از فراخوان :
💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷
📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok

🔴 لطفا پس از واریز محبت،میزان مبلغ واریزی را با شماره فراخوان (۸۹۲) به سامانه ۵۰۰۰۵۴۱۱۴ پیامک نمایید.

✨ آیت الله بهجت(ره) :خوب است انسان در هر کار خیری حتی اندکی مشارکت کند، زیرا معلوم نیست کدام عمل در نزد خدا پذیرفته میشود.

💟 @BonyadeSadr

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اخبار فراخوان ها