نذورات خرید برنج و قربانی گوسفند در مناطق محروم

? #اربعین_در_مناطق_محروم

❤️ عزیزان میتوانند نذورات خود را برای خرید برنج و قربانی گوسفند به مناطق محروم اختصاص بدهند.

۱⃣ قیمت هر قربانی ۴۰۰٫۰۰۰ تومان
۲⃣ قیمت هر کیسه برنج ۵۰٫۰۰۰ تومان
۳⃣ هر سهم برای برنج و قربانی ۱۰٫۰۰۰ تومان

❤️ حمایت مالی :
? ۶۲۷۴۱۲۱۱۵۱۶۰۳۱۱۵
?*۷۳۳*۴*۳۱۳۱۳#ok
? BONYADESADR.IR
? https://bonyadesadr.ir/donate
? @BonyadeSadrdonatebot

❤️ #بنیاد_صدر
❤️ #همه_باهم_میتوانیم
❤️ #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

❤️ @BonyadeSadr

حمایت مالی

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

اخبار فراخوان ها