پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

◼️ امیرمحمد اژدری عضو شورای قرارگاه امام رضا(ع) در حین انجام ماموریت جهادی طی حادثه ای به شهادت رسید.
تشییع پیکر پاکش: فردا حسینه جماران ساعت ۹

راهت ادامه دارد …

🔆 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها