پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

🔆انسان باید عاطفه داشته باشد

✍ امروز سالگرد درگذشت فیلسوف، عارف و مفسر قرآن، علامه محمدحسین طباطبایی (ره) میباشد.
شادی روحشان فاتحه با ذکر صلوات

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها