پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✍ در بهار آزادی/جای شهداء خالی

یادمان نرود که برای آرمان های این انقلاب و بخصوص عدالت، خون های زیادی ریخته شده است.

از عدالت گر تو میخواهی دلیل
یاد کن از آتش و دست عقیل ….

🌴 نثار امام و همه شهیدان و نیز خانواده های عزیز شهداء صلوات

💟 @BonyadeSadr