پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

✍ بنیاد صدر ولادت امام عارفان و پدر یتیمان و روز پدر را به همه مسلمانان و به ویژه پدران و مردانی که با همه جود، دستهای مهربانشان نوازشگر چهره رنج کشیدگان و محرومین است، تبریک میگوید.

🌸 امروز در این عید آسمانی با خبرهای خوبی به فضل خدا سال را به پایان خواهیم رساند …

💟 @BonyadeSadr