پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد

❤️ میلاد امام حسن عسکری (ع) بر همگان مبارک باد …

💟 @BonyadeSadr