پیام بنیاد

◾️ #پیام_بنیاد

🌴 سلام بر پیامبر رحمت و مهربانی(ص) و کریم اهل بیت امام مجتبی(ع) … نثارشان صلوات

◾️ @BonyadeSadr