گزارش اجرایی فراخوان

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان

✍ حمایت مهرماه از دو خوابگاه تحت حمایت بنیاد در دهستان رمشک و بچه هایی که قدردان زحمات خیرین هستند.موفقیت، لبخند و سلامتی همه بچه ها آرزوی ماست…

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها