گزارش اجرایی ۷۸۶

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۶

✍ بعد از اطلاع شاکی پرونده از نحوه حمایت خیرین برای نجات حمیدرضا، مابقی ۱۵ میلیون تومان را بخشیده و حمیدرضا از اعدام نجات یافت. الحمدلله

✨شادی روح عزیزشان صلوات

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها