گزارش اجرایی ۸۶۴

🦋 #گزارش_اجرایی ۸۶۴

✍ به لطف خدای مهربان، جهیزیه فراخوان داده شده برای نوعروس، با پیگیری موسسه مهرآوران ناجی، تهیه و ارسال شد.

💌 با آرزوی خوشبختی برایشان

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها