گزارش سفر به خوزستان

🦋 #گزارش_سفر_خوزستان

✍ الحمدلله با وجود اینکه جاده بستان را آب گرفته بود، با ماشین های ارتش خود را به بستان رساندیم…
الحمدلله شهر مشکلی نداشت اما برخی روستاها محاصره شده بودند … 😔
قرار شد در تامین مواد غذایی برای طبخ غذای گرم جهت روستاها یاری رسانی کنیم …
دعا کنید جاده بسته نشود و حجم آب بالاتر نیاید …

💟 @bonyadeSadr

اخبار فراخوان ها