گزارش مالی ۷۹۰

🦋 #گزارش_مالی ۷۹۰

✍ واریز هزینه اجاره خانه قلعه گنج برای دوخواهر روشندل و کودک معلول ذهنی

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها