گزارش مالی_اجرایی ۷۹۹

🦋 #گزارش_مالی ۷۹۹
🦋 #گزارش_اجرایی ۷۹۹

✍ به لطف خدا قرارداد سیم کشی مجدد خوابگاه دختران دهستان رمشک بسته و کار در حال انجام میباشد. الحمدلله

💞 #همه_باهم_میتوانیم

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها