گزارش نهایی فراخوان ۷۰۵

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۰۵

✍️ به لطف خدا و محبت همه خوبان مبلغ ۴٫۵۴۰٫۰۰۰ تومان همه عروسک ها خریداری شد تا این عروسک ها به کودکان بیمار اهداء شود.

🌾 به زندان زنان پیشنهاد شد که بنیاد ۵۰ عروسک بعدی آنها را نیز خریداری خواهد تا انگیزه و امید بیشتر شود.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

❤️ #همه‌_باهم‌_میتوانیم
❤️ #خداوند_درهای_بسته_را_میگشاید

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها