گزارش نهایی فراخوان ۷۳۳

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۳۳

🍚 حمایت ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یکی از بانوان خیر از اطعام بیماران در مهمانسرای اجاره ای بنیاد صدر.

🍚 یکی از پزشکان خیر نیز مبلغ ۹۰۰٫۰۰۰ تومان به غذای بیماران اختصاص دادند.

🍚 با واریز محبت از سوی سایر خیرین، الحمدلله مبلغ لازم برای تامین غذای این مرحله جهت اطعام بیماران اعزامی تامین شد.

🔆 آیا میدانید از فراخوان قبلی اطعام بیماران تا این فراخوان بیش از ۱۵۰۰ بیمار و همراه، از مناطق محروم، مهمان محبت شما در مهمانسرای اجاره ای بنیاد بوده اند؟

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💞 #همه‌_باهم‌_میتوانیم
💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها