گزارش نهایی فراخوان ۷۹۱

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۹۱

❤️ یکی دیگر از پزشکان خیر مبلغ ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر، اهداء نمودند.

❤️ یکی دیگر از خیرین بزرگوار ۵۰۰٫۰۰۰ تومان به نیت پدر و مادر اهداء نمودند‌.

✨ نثار پدر و مادر این دو خیر بزرگوار و همه پدران و مادران صلوات

✍ در این مرحله نیز با نیت خیر همه بزرگواران، جمعا مبلغ ۲۰٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان برای مدرسه مادر اهداء گردید.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💞 #همه_باهم_میتوانیم 👇
💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها