گزارش نهایی فراخوان ۷۹۵

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۹۵

✍خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر
که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر

❤️ به لطف خدای مهربان و محبت همه خوبان، در این عید آسمانی دل فاطمه و مادرش پس از تحمل مدت های سختی و مشکلات، شاد گردید و همه مبلغ مورد نیاز ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان) برای خرید خانه تامین شد.

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها