گزارش نهایی فراخوان ۸۰۷ تا ۸۰۹

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۸۰۷ تا ۸۰۹

✍ خرید دوچرخه برای دو دانش آموز محروم برای سرویس مدرسه و یک نوجوان معلول ذهنی

🚲 دوچرخه اول تامین شد ✅
🚲 دوچرخه دوم تامین شد ✅
🚲 دوچرخه سوم تامین شد✅

❤️ کل : ۲۴۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی
💚 تامین شده : ۲۴۰ سهم
💛 مانده : ۰ سهم

🕋الحمدلله رب العالمین🕋

💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها