گزارش نهایی فراخوان ۸۵۰

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۸۵۰

✍ با محبت یکی از خیرین، ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای نجات منصور از اعدام اهداء شد تا مبلغ تامین شده به ۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برسد.
به امید رفع مشکل این خانواده

🌐 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ها