پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .

بسم الله الرحمن الرحیم پيامبر خدا صلى‏ الله ‏عليه و ‏آله و سلّم : گناهان شخص بيمار ، همچون برگ درخت ، میريزد .  سعیده دختری جوان از یکی از روستاهای محروم به دلیل کوتاهی یکی از پاهایش با هماهنگی همرهان پزشکی برای معاینه اولیه به جیرفت اعزام شد. امروز با هماهنگی یکی از همرهان […]

مسجدی در روستا

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از همرهان پزشکی ساخت کامل یک مسجد را در روستایی دورافتاده تقبل کردند. امید است دعای آن محرومین عاقبت بخیری را برای ایشان و همه همرهان و خیرین بزرگوار به همراه داشته باشد. الحمدلله رب العالمین. خوشحالی بی حد و اندازه مردم روستا از این خبر قابل توجه بود.   […]

صندوقی دیگر در دل طرح ولی نعمتان برای حمایت از سادات مناطق محروم

حمایت از سادات مناطق محروم

بسم الله الرحمن الرحیم یکی از همرهان پزشکی مبلغ 5.000.000 تومان از سهم سادات را برای حمایت از سادات بی بضاعت مناطق محروم اختصاص دادند تا با این ابتکار یک صندوق جدید دیگر در دل طرح ولی نعمتان برای حمایت از سادات مناطق محروم باز شود. الحمدلله رب العالمین.ضمن تشکر از ایشان به امید اینکه […]