گزارش کیوان طهماسبی

بسم الله الرحمن الرحیم و هرگز عهد الهی را با قیمت کم معامله نکنید. نحل آیه ۹۵ وقتی دانش آموزان دیروز بنیاد(آقای رییسی و طهماسبی از رودبار جنوب) و دانشجویان و همرهان امروز بنیاد از جنوب کرمان به مناطق خود خدمات علمی میدهند.  گزارش از زبان کیوان طهماسبی عزیز: ?با همکاری مشاور و رئیس دبیرستان […]