فراخوان ۶۸۴ (یک خیر ماندگار)

🕋 هوالعزیز 🕋 🦋 #فراخوان ۶۸۴ 🔴 یک خیر ماندگار 🏫 روستای تم تیلگ . نیکشهر. بلوچستان و فرزندانی که مدرسه شان در وضعیت ناامن و ناراحت کننده ای میباشد و بنا داریم مدرسه ای دو کلاسه با مشارکت گروه های دیگر در قالب طرح سرزمینمان ایران در سه فاز بسازیم. در فاز اول مبلغ […]

فراخوان ۶۸۵ و ۶۸۶ (آرامشی برای بیماران – میخواهم بشنوم)

  🕋 هوالعزیز 🕋 🦋 #فراخوان ۶۸۵ و ۶۸۶ ۵⃣۸⃣۶⃣ آرامشی برای بیماران ۶⃣۸⃣۶⃣ میخواهم بشنوم … 🛏 تعداد زیاد بیمارانی که از روستاها و شهرهای دورافتاده جنوب شرق برای درمان به کرمان آمده و از مهمانسرای بنیاد صدر استفاده میکنند، بنیاد را برآن داشت تا ۲۴ تخت دیگر (۱۲ تخت دو طبقه) به تخت […]

اخبار ولینعمتان بنیاد صدر

🦋 #اخبار_ولینعمتان_بنیاد_صدر 🌾 ۸۲ کیسه آرد با محبت خیرین و به مناسبت ماه خوب خدا در بین خانواده های ایتام رودبار جنوب توزیع شد. ☑️ ۲٫۹۵۲٫۰۰۰ تومان 🐏 قربانی های شماره ۵۰۱ و ۵۰۲ برای تامین غذای بیماران اعزامی از مناطق محروم اختصاص یافت. ☑️ ۱٫۴۰۰٫۰۰۰ تومان 🐏 قربانی ۵۰۳ و ۵۰۴ برای غذای دانش […]

مزایده ای برای کار خیر

🦋 #پیام_بنیاد 💟 مزایده ای برای کار خیر …. ❤️ این نقاشی را یکی از بچه های روستاهای جنوب کرمان کشیده است و تصمیم گرفته تا برخی از آثار هنری اش، به نفع مناطق محروم به فروش برسد … 💞 عواید فروش این نقاشی زیبا برای هزینه های درمان بیماران مناطق محروم خواهد بود. ⏳ […]