گزارش مالی ۷۸۶

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۶ ✍ واریز ۱۵میلیون تومان محبت شما برای نجات جوان ۲۴ساله از اعدام که مسئولین زندان رفتار او را تایید و با محبت شاکیان، نصف مبلغ باقیمانده به نیت پاک خیرین، بخشیده شد. 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۷۸۶

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۶ ✍ بعد از اطلاع شاکی پرونده از نحوه حمایت خیرین برای نجات حمیدرضا، مابقی ۱۵ میلیون تومان را بخشیده و حمیدرضا از اعدام نجات یافت. الحمدلله ✨شادی روح عزیزشان صلوات 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۸۶

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۶ ✍ واریز ۱۵میلیون تومان محبت شما برای نجات جوان ۲۴ساله از اعدام که مسئولین زندان رفتار او را تایید و با محبت شاکیان، نصف مبلغ باقیمانده به نیت پاک خیرین، بخشیده شد. 💟 @BonyadeSadr

فراخوان ۷۹۱

🕋 هوالعزیز 🕋 🦋 #فراخوان ۷۹۱ 📆 ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ 🕯 پنج شنبه است و یادی کنیم از همه مسافران آسمان با فاتحه و صلوات 🏫 همه باهم مدرسه مادر را راه اندازی نماییم … (خیر ماندگار) ✍ بنیاد صدر مدرسه ای مهارت محور را در جنوب کرمان با حمایت خیرین و در حمایت […]

فراخوان ۷۹۱

🕋 هوالعزیز 🕋 🦋 #فراخوان ۷۹۱ 📆 ۲۴ آبان ماه ۱۳۹۷ 🕯 پنج شنبه است و یادی کنیم از همه مسافران آسمان با فاتحه و صلوات 🏫 همه باهم مدرسه مادر را راه اندازی نماییم … (خیر ماندگار) ✍ بنیاد صدر مدرسه ای مهارت محور را در جنوب کرمان با حمایت خیرین و در حمایت […]

گزارش اجرایی ۷۸۴

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۴ ✍ پروژه به صورت مشارکتی انجام میشود و ۳۰ میلیون توسط خیرین و امداد و ۱۰ میلیون تومان توسط بنیاد صدر تامین میشود. 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۸۴

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۴ ✍ قسط اول محبت شما برای تکمیل خانه سه کودک یتیم واریز شد. الحمدلله 💟 @BonyadeSadr

پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد 🔆انسان باید عاطفه داشته باشد ✍ امروز سالگرد درگذشت فیلسوف، عارف و مفسر قرآن، علامه محمدحسین طباطبایی (ره) میباشد. شادی روحشان فاتحه با ذکر صلوات 💟 @BonyadeSadr