گزارش اجرایی ۷۸۷

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۷ ✍ فاکتورهای هزینه های انجام شده برای خرید سرامیک، گچ و قرارداد گچ کاری مدرسه دو کلاسه عشایری کهنوج 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۷۸۳

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۳ ✍ یاد بچه های آسمان … هدیه های شما به بچه های آسمان رسید. الحمدلله 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۸۳

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۳ ✍ واریز هزینه خرید کفش، فنس کشی و نفت برای دانش آموزان عشایر یکی از روستاهای چهارمحال بختیاری 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۷۹۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۹۰ ✍ تحصیل حق همه کودکان است … با محبت شما این بچه ها دلشان گرمتر برای ادامه راه زندگی خواهد بود … 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۹۰

🦋 #گزارش_مالی ۷۹۰ ✍ واریز هزینه اجاره خانه قلعه گنج برای دوخواهر روشندل و کودک معلول ذهنی 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۷۸۹

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۸۹ ✍ #همه_باهم_میتوانیم شاهد تکمیل پروژه ساخت غسالخانه در سعیدآباد باشیم و همت مردم بومی تحسین برانگیز است. الحمدلله 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۸۹

🦋 #گزارش_مالی ۷۸۹ ✍ واریز هزینه مصالح مورد نیاز ادامه پروژه ساخت غسالخانه سعیدآباد رودبار جنوب. 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۷۹۰

🦋 #گزارش_اجرایی ۷۹۰ ✍ تحصیل حق همه کودکان است … با محبت شما این بچه ها دلشان گرمتر برای ادامه راه زندگی خواهد بود … 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۹۰

🦋 #گزارش_مالی ۷۹۰ ✍ واریز هزینه اجاره خانه قلعه گنج برای دوخواهر روشندل و کودک معلول ذهنی 💟 @BonyadeSadr