مهربانی ۱۵۹۶

🦋 #مهربانی ۱۵۹۶ 🔆 #ولینعمتان ✍ به امید موفقیت فرزندان عزیزمان در همه مراحل زندگی ✨محبت: ۵۰۰٫۰۰۰ تومان 💟 @BonyadeSadr

گزارش مالی ۷۹۵

🦋 #گزارش_مالی ۷۹۵ ✍ محبت شما برای خرید خانه فاطمه و مادرش واریز شد. الحمدلله 💟 @BonyadeSadr

گزارش نهایی فراخوان ۷۹۵

🦋 #گزارش_نهایی_فراخوان ۷۹۵ ✍خانه های آن کسانی میخورد در بیشتر که به سائل میدهند از هرچه بهتر بیشتر ❤️ به لطف خدای مهربان و محبت همه خوبان، در این عید آسمانی دل فاطمه و مادرش پس از تحمل مدت های سختی و مشکلات، شاد گردید و همه مبلغ مورد نیاز ( ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان) برای خرید […]

پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد ✍ میلاد پیام آور رحمت و مهربانی و امام صادق(ع) بر همگان مبارک … 💟 @BonyadeSadr