مهربانی ۱۸۰۳

🦋 #اخبار_طرح_خیرین 💊 #مهربانی ۱۸۰۳ #پزشکی ✍ ۷۹۸٫۰۰۰ تومان برای عمل جراحی قلب روژان کودک ایرانشهری پرداخت شد. 💟 @Tarhe_khayerin

فراخوان ۸۱۵

� #فراخوان ۸۱۵ 🕊این فراخوان تقدیم به حضرت معصومه (س) 🏡 خانه ای به وسعت بهشت … ✍ شهر مقدس قم و مادری فداکار که سه فرزند را سرپرستی میکند که یکی معلول و یکی هم روشندل است. آنها یک قدم تا خانه دار شدن فاصله دارند و باید ۱۰ میلیون تومان به حساب بهزیستی […]

مهربانی ۱۸۰۲

🦋 #اخبار_طرح_خیرین 💊 #مهربانی ۱۸۰۲ #پزشکی ✍ ۳۰۰٫۰۰۰ تومان برای جشن یلدای مهمانسرای بیماران هزینه شد. 💟 @Tarhe_khayerin

مهربانی ۱۸۰۰

🦋 #اخبار_طرح_خیرین 🍚 #مهربانی ۱۸۰۰ #ولینعمتان ✍ بخشی از هزینه خرید آبگرمکن برابر ۳۹۰٫۰۰۰ تومان برای یک خانواده محروم پرداخت شد. 💟 @Tarhe_khayerin

مهربانی ۱۸۰۱

🦋 #اخبار_طرح_خیرین 🍚 #مهربانی ۱۸۰۱ #ولینعمتان ✍ یک عقیقه به مبلغ ۶۸۰٫۰۰۰ تومان انجام و در بین خانواده های محروم چاه دادخدا توزیع شد. 💟 @Tarhe_khayerin