پیام بنیاد

🕯 #پیام_بنیاد ◾️ حادثه تروریستی خاش، قلب همه ایران را محزون کرد، مدافعان وطن غریبانه پرکشیدند و روح پاکشان آسمانی شد. دست های پلیدی که ناجوانمردانه اینگونه به قتل و کشتار دست میزنند، هیچ نشانی از انسانیت ندارند. بنیاد صدر با خانواده های شهیدان، هم دردی نموده و برایشان علو درجات آرزو دارد. یادشان گرامی […]

اخبار فراخوان ۸۴۴

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۴۴ 💟 #یک_خیر_ماندگار 🌴 تامین بخشی از هزینه ساخت کتابخانه ساده روستای کلیران ایرانشهر ❤️کل: ۴۰۰سهم ۱۰٫۰۰۰تومانی 💚تامین شده: ۱۲۰ سهم 💛مانده: ۲۸۰ سهم 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📱 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok 🌐 @BonyadeSadr