پیام بنیاد

🦋 #پیام_بنیاد ✍ تنهایشان نمیگذاریم … 💟 @BonyadeSad

اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 اخبار فراخوان ۸۶۰ ✍ گفته بودیم که عزیزانمان در لرستان را تنها نخواهیم گذاشت … ✍ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان هم گروه فرشتگان بلوچستان برای لرستان اهداء نمودند تا میزان محبت به ۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برسد. ✍ گزارش کامل هزینه ها را به اطلاع همه خوبان خواهیم رساند. 🕋الحمدلله رب العالمین🕋 💟 @bonyadeSadr