گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ پیراهن های مردانه خریداری شده … 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ نمونه ای از مانتو ها خریداری شده که فروشنده با قیمت بسیار مناسب حساب نمود. 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ بار را در گلزار شهدای خرم آباد بستیم و راهی شدیم … 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ شیر خشک های خریداری شده … 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ بخشی از اقلام دارویی خریداری شده … 💟 @BonyadeSadr

گزارش فراخوان ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ بخشی از مواد غذایی خریداری شده … 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ شکلات های خریداری شده برای سیل زدگان … زحمت بسته بندی این شکلات ها را هم برای همه پک ها فرزندان عزیز خرم آباد کشیدند … 💟 @BonyadeSadr

گزارش اجرایی ۸۶۰

� #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ بخشی از مواد غذایی خریداری شده … 💟 @BonyadeSadr