اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ بنیاد صدر ✍ سیل روستاهای پل دختر به روایت فاطمه خانم … 💌 مهربانی را منتشر کنید …. ✍ کمک ها همچنان برای سیل زدگان ادامه دارد، خیرین بزرگوار ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای سیل زدگان اهداء نمودند تا میزان کمک ها از ۱۹۴ میلیون تومان عبور کند … تا شروع فراخوان بعدی […]

اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ بنیاد صدر 💌 مهربانی را منتشر کنید …. ✍ کمک ها همچنان برای سیل زدگان ادامه دارد، یکی از خیرین بزرگوار ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای سیل زدگان اهداء نمودند تا میزان کمک ها از ۱۹۱ میلیون تومان عبور کند … تا شروع فراخوان بعدی همه کمک ها برای سیل زدگان خواهد بود […]

اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ ✍ ارسال کفش ها و دمپایی های خریداری شده در بازار خرم آباد ، سپاس از همه خیرین و عزیزانی که زحمت آماده سازی این هدایا را در بازار خرم آباد کشیدند … 💟 @BonyadeSad

گزارش فراخوان ۸۶۰

🦋 #گزارش_اجرایی_فراخوان ۸۶۰ ✍ مرحله دوم خرید برای روستای چم مهر شامل بشقاب، قاشق ، مسواک و خمیردندان و قفسه برای داروها 💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ ۲⃣قسمت دوم گزارش سفر به لرستان با راننده کامیون راهی شدیم… راننده جوانی اهل خرم آباد بود و مرام خودش را داشت و با معرفت بود … جاده زیبا که هر بیننده ای را خیره میکرد را طی میکردیم تا اینکه به تونل ها رسیدیم و چقدر تونل ها پر از امید […]

اخبار فراخوان ۸۶۰

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۰ ✍ اینجا ایران است ، روز میلاد امام فداکاری و عشق ، محبت مردم به سیل زدگان لرستان همچنان ادامه دارد … 💟 @BonyadeSadr