اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ با محبت همه خیرین، ۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای ارزاق اهداء گردید که هزینه ۲۱ بسته غذایی میباشد. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۴۲۲ بسته رسید که ۲۰۰ بسته برای سیستان و بلوچستان و ۲۲۲ بسته برای جنوب کرمان میباشد. ✍ تعداد کل بسته های غذایی جنوب […]

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✨ #همسفرهبامحرومین 🌸 تامین ۱۱۰۰ بسته غذایی برای ۱۱۰۰ خانواده از ولینعمتان ۷ استان محروم در ۷ مرحله 🍚 هر بسته غذایی: ۱۱۰٫۰۰۰ تومان ۱⃣ مرحله اول : ۲۰۰ بسته (سیستان و بلوچستان) این مرحله کامل شد ✅ ۲⃣ مرحله دوم : ۳۰۰ بسته ( جنوب کرمان) ❤️ کل : ۳۰۰ بسته […]

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ با محبت همه خیرین، ۲٫۳۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر برای ارزاق اهداء گردید که هزینه ۲۱ بسته غذایی میباشد. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۴۲۲ بسته رسید که ۲۰۰ بسته برای سیستان و بلوچستان و ۲۲۲ بسته برای جنوب کرمان میباشد. ✍ تعداد کل بسته های غذایی جنوب […]

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای تامین بسته های غذایی اهداء نمودند. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۴۰۱ بسته رسید که ۲۰۰ بسته برای سیستان و بلوچستان و ۲۰۱ بسته برای جنوب کرمان میباشد. ✍ تعداد کل بسته های غذایی جنوب کرمان ۳۰۰ بسته […]

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ 🌸 ۲۰۰ بسته غذایی برای عزیزانمان در سیستان و بلوچستان کامل شد. الحمدلله ✍ کمک ویژه یکی از خیرین بزرگوار و تقبل ۲۲۷ بسته غذایی با اهداء ۲۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای روزه داران ماه خوب خدا در مناطق محروم ✍ تعداد بسته های غذایی سیستان و بلوچستان با این حمایت ویژه و محبت […]

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ یکی دیگر از خیرین بزرگوار، ۱۰ بسته غذایی معادل ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان را اهداء نمودند. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۱۶۲ بسته رسید و برای پایان مرحله اول، به ۳۸ بسته غذایی دیگر، نیاز است. 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok 💟 @bonyadeSadr

اخبار فراخوان ۸۶۸

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۶۸ ✍ یکی از خیرین بزرگوار، ۱۰ بسته غذایی معادل ۱٫۱۰۰٫۰۰۰ تومان را اهداء نمودند. ✍ تعداد بسته های غذایی با محبت همه خیرین، به ۱۴۸ بسته رسید و برای پایان مرحله اول، به ۵۲ بسته غذایی دیگر، نیاز است. 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📲 *۷۳۳*۴*۳۱۳۰۴#ok 💟 @bonyadeSadr