اخبار فراخوان ۸۳۷

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۷۳ ❤️ برای دانایی بیشتر بچه های سرزمینمون، همه تلاشمون را بکنیم. 📚 تجهیز و راه اندازی کتابخانه ای که آرزوی بچه های روستاست، در اردوگاه آورتین ❤️ کل : ۳۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی 💚 تامین شده : ۱۳۰ سهم 💛 مانده : ۱۷۰ سهم 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📲 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok 💟 @BonyadeSadr

پیام ماندگار

🦋 #پیام_ماندگار 🕋ضمیر دوم شخص مفرد، رحمت ✍ دو نفر با هم صحبت میکردند؛ دو نفری که خیلی با هم فرق داشتند؛ یکی خدا بود و یکی بنده. ابلیس فضول هم لال شده بود. بنده خدا می خواست به خدا چیزی بگوید، بلد نبود! خدا خودش یادش داد. گفت: در مورد همون کسی بگو که […]

فراخوان ۸۷۳

🦋 #فراخوان ۸۷۳ 📆 ۲۳ اردیبهشت ۹۸ 📗 همه باهم برای بچه های اردوگاه ✍ روزه امروزمان را با لبخند بچه های روستای محروم اردوگاه در قلعه گنج زیباتر کنیم … نیت کنیم برای راه اندازی یک کتابخانه ساده که آرزوی بچه هاست. 💟 کل : ۳۰۰ سهم ۱۰٫۰۰۰ تومانی ❤️ حمایت مالی از فراخوان […]