اخبار فراخوان ۸۷۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۷۵ ✍ کمک ۷٫۰۰۰٫۰۰۰ تومانی یک خیر بزرگوار نیز به ساخت مدرسه اضافه گردید. ✍ جمعا روز گذشته ۱۹٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان برای ادامه ساخت مدرسه اضافه گردید. ✍ آماده سازی تیرچه ها را با توکل بر خدا شروع نموده ایم و امید است همه باهم امید را در دل مناطق محروم سرزمینمان زنده نگه […]

اخبار فراخوان ۸۷۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۷۵ ✍ یکی دیگر از خیرین بزرگوار ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان به نیت پدر بزرگوارشان، برای ادامه ساخت مدرسه شبانه روزی جهت استفاده دانش آموزان مستعد مناطق محروم، اهداء نمودند. 🕋 شادی روح این پدر آسمانی فاتحه با ذکر صلوات 💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ۸۷۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۷۵ ❤️ زندگی صحنه یکتای هنرمندی ماست … ✍ یکی از خیرین بزرگوار با اهداء ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای ادامه ساخت مدرسه شبانه روزی جهت استفاده دانش آموزان مستعد مناطق محروم، در این خیر ماندگار مشارکت نمودند. 💳 ۶۱۰۴۳۳۷۸۰۲۷۴۴۸۳۷ 📱 ۷۳۳۴*۳۱۳۰۴#ok 💟 @BonyadeSadr

اخبار فراخوان ۸۷۵

🦋 #اخبار_فراخوان ۸۷۵ ✍ یکی از خیرین بزرگوار ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان برای شادی روح پدر بزرگوارشان، برای ادامه ساخت مدرسه شبانه روزی جهت استفاده دانش آموزان مستعد مناطق محروم، اهداء نمودند. 🕋 شادی روحشان فاتحه با ذکر صلوات 💟 @BonyadeSadr