پیام بنیاد

پیام بنیاد

پیام بنیاد یا من اسمه دواء و ذکره شفاء ✍️ برای سلامتی و شفای همه بیماران و به ویژه مادری نیکوکار که از خیرین و همرهان بنیاد نیز هستند، یک حمد شفاء قرائت کنیم … مادری که امیدش دعای همه خوبان است … BonyadeSadr@