فراخوان ۱۳۲۰

فراخوان 1320

📆 ۲۰ آبان ۱۴۰۰ از شیخ رجبعلی (خیاط) نقل شده است که : حضرت عبدالعظیم (ع) را در عالم معنا زیارت می کند و از او می پرسد: از کجا به این مقام رسیدید؟ ایشان پاسخ می دهد: از راه احسان به خلق …  پنج شنبه ها، لبخند ولینعمتان را به آسمانی ها هدیه کنیم. […]