فراخوان ۱۳۲۱

فراخوان ۱۳۲۱

📆 ۲۳ آبان ۱۴۰۰ ✍ از شیخ رجبعلی (خیاط) نقل شده است که :  حضرت عبدالعظیم (ع) را در عالم معنا زیارت می کند و از او می پرسد:   از کجا به این مقام رسیدید؟    🌱ایشان پاسخ می دهد:    از راه احسان به خلق …     نان آور سفره های خالی باشیم … یک […]