گزارش خرداد ماه

گزارش مالی خرداد بنیاد

📆 ۱۳ تیر ۱۴۰۱  الحمدلله که در خرداد ماه هم، دست های پر از مهر و قلب های مهربان شما، آرام بخش خانواده های نیازمند بوده است. آنهایی که صدای محرومیت شان به گوش هیچ کس نمی رسد…   #همه_باهم_میتوانیم   BonyadeSadr@

گزارش فراخوان ۱۴۲۶

-گزارش فراخوان ۱۴۲۶

📆 ۱۳ تیرماه ۱۴۰۱  مادر زهرا دختر اتیسم اهل شهر ری خیلی تلاش کرد تا بخاطر شرایط زهرا جان، خانه جدیدی پیدا کند. اما سرانجام مجبور به تمدید همین زیرزمین ساده شدند.  محبت شما به حساب صاحبخانه واریز شد تا یک سال دیگر این خانواده در آرامش باشد. آرامش، هدیه شما به خانواده زهرا است. […]