گزارش تیرماه

📆 ۸ مرداد ۱۴۰۱  به لطف خدا ، دل های پر از مهر و دستهای سخاوتمند، در تیرماه نیز نور محبت شما روشنی بخش دلها شد. الحمدلله رب العالمین #همه_باهم_میتوانیم BonyadeSadr@