اخبار صندوق قرض الحسنه قدر

🦋 #اخبارصندوققرضالحسنهقدر 📆 ۷ خرداد ۹۸ ❤️ در فراخوان ۸۷۶ ، با محبت شما خوبان، ۱۸٫۷۱۰٫۰۰۰ تومان دیگر به صندوق قرض الحسنه اضافه گردید تا ورودی کل این صندوق به ۱۰۷٫۹۶۰٫۰۰۰ تومان برسد. 💕 صندوق قرض الحسنه قدر ✍ با محبت شما تاکنون ۴۶ مورد تسهیلات قرض الحسنه ، با سود و کارمزد ۰ درصد […]